Egy kiadó az erdélyi identitás megőrzéséért

Pallas Kiadó

Pallas Kiadó

A csíkszeredai illetőségű Pallas Kiadónál közlő szerzők többnyire az erdélyi közélet
kulturális és tudományos területein munkálkodnak. Műveik hangsúlyozzák és kiemelik
azokat a jellegzetességeket, amelyek a térség szűkebb kultúrájához tartoznak.

A kiadó által eddig megjelentetett könyvek listáján kétszázkilencven könyv
szerepel. Ezen kiadványok előkészítése és megjelentetése után egyre nehezebb a
Kiadóról és magukról a könyvekről beszélni, hiszen minden szerző és minden
könyv külön kategória lehetne, ugyanez jellemző az egyes művek példányszámára,
vagy könyvpiaci utóéletére is. Általában ötszáz példányban jelennek meg a
kiadványok, de az utánnyomásokkal együtt nem ritka az ezerötszáz-kétezres
példányszám sem.

A Kiadó legnagyobb példányszámú könyve Egyed Ákos: A székelyek
rövid története a megtelepedéstől 1918-ig; összesen hétezer példányban jelent
meg. Nemcsak a kiadványok különböznek egymástól, hanem a szerzők is, de a tartalmi,
szellemi minőséget szem előtt tartva az erdélyi identitást, kultúrát, és
tudományos életet gazdagítják.

A könyvkiadást természetesen befolyásolja még egy olyan hétköznapi fogalom is, mint a pénz. Megfelelő likviditás nélkül nem
lehet könyvet kiadni, terjeszteni, eladni. A legtöbb támogatást többek között
Magyar Művelődési Minisztérium – Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma –, a
Nemzeti Kulturális Alapprogram által a határon túli könyvkiadásra kiírt
pályázatokkal nyerte el a kiadó, de felbukkannak nagylelkű szponzorok is, akik
egy-egy könyvet vagy szerzőt támogatnak.

Kovács Rhewa Andrea